scg Business Unit

มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากกระบวนการดำเนินงาน การพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศ เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนที่เติบโตอย่างยั่งยืน

CEMENT-BUILDING
MATERIALS BUSINESS

ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ และสินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร รวมทั้งธุรกิจการจัดจำหน่าย ที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ

เพิ่มเติม

CHEMICALS
BUSINESS

ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรชั้นนำในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ตั้งแต่ขั้นต้น ชั้นกลางและขั้นปลาย

เพิ่มเติม

PACKAGING
BUSINESS

ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษและบรรจุภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ ในอาเซียนโดยผลิตสินค้าคุณภาพมาตรฐานโลก

เพิ่มเติม

scg Investor Relations

SCG จะเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการเสริมสร้าง ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ให้แก่อาเซียนและชุมชนที่เข้าไปดำเนินงาน มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้คุณภาพการบริหารงานระดับโลก

รายงานประจำปี 2561

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
PDF Format 19.6 MB

download

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561

พร้อมส่งมอบ ความยั่งยืน
PDF Format 12 MB

download

รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

download

SCG News Channel

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของเรา และธุรกิจในเครือฯ

เอสซีจี เผยกลยุทธ์ลงทุน-ติดปีกสตาร์ทอัพฟอร์มเด่น ปี 62-63

เพิ่มเติม

CPAC Moldera CX1 by PTT Lubricants น้ำมันทาแบบหล่อคอนกรีต

เพิ่มเติม

โครงการตรวจและรักษาสุขภาพฟันให้แก่พระสงฆ์และสามเณร 999 รูป

เพิ่มเติม

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส เปลี่ยน SCG ให้แข่งได้ในระดับโลก

เพิ่มเติม

ปรับตัวอย่างไร ในวันที่ประเทศไทยกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ อีกหนึ่งทัศนะจาก เอสซีจี

เพิ่มเติม

เอสซีจี – โครงการชลประทานกำแพงเพชร ร่วมกับจิตอาสาปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว

เพิ่มเติม

นิทรรศการ “โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย” โดย มูลนิธิเอสซีจี ครั้งที่ 15

เพิ่มเติม

หลังคา SCG คว้า No.1 Brand Thailand 2019 เป็นปีที่ 6

เพิ่มเติม